Privacy statement

1. Privacy Statement
Ticketsite B.V. h.o.d.n. TICKETSITE.NL (hierna: “Ticketsite”)

Ticketsite respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.ticketsite.nl en haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden bij Ticketsite alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

De bescherming van de privacy is belangrijk bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, hieraan besteden wij speciale aandacht. Persoonsgegevens die door Ticketsite worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hiervoor geldt onder andere het wettelijke kader: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, binnen de Europese Economische Ruimte.

2.Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Ticketsite verzamelt persoonsgegevens van personen die bij of via Ticketsite (telefonisch of online) tickets en/of arrangementen kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten (inclusief nieuwsbrieven) van Ticketsite afnemen voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering geven aan de koopovereenkomst, tussen klant en opdrachtgever en de door hen bestelde tickets en eventuele andere producten te laten afrekenen en te kunnen toesturen;
 • Nader te (laten) informeren met betrekking tot het evenement, de locatie en eventueel andere betrokken partijen, waarvoor de klant tickets bestelt (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot het evenement door te geven);
 • Het (laten) uitvoeren van toegangscontrole;
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor directmarketingactiviteiten van Ticketsite, in het bijzonder om klanten, met hun toestemming, te kunnen informeren over Ticketsite, de evenementen waarvoor zij tickets verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de klant af te stemmen;
 • Toezenden van de nieuwsbrief van Ticketsite aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld;
 • Verstrekken van gegevens aan de organisator/producent/locatiehouder/partners van het evenement of de evenementen;
 • Het analyseren van gedrag van bezoekers van onze website(s) om daarmee de website(s) te verbeteren;
 • Voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waarbij gegevens niet meer herleidbaar zijn naar natuurlijke personen);
 • Uitvoering geven aan eventueel op Ticketsite van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Ticketsite verwerkt mogelijk de volgende door de klant verstrekte persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

En verder kunnen ook de volgende gegevens verwerkt worden:

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website(s) aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website(s);
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende website(s) heen;
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Bankrekeningnummer.

4. Bijzondere persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken
Gezondheid:
Ticketsite verwerkt mogelijk persoonsgegevens van jou welke een indicatie kunnen geven over jouw gezondheid, bijvoorbeeld in geval van het bestellen van een rolstoelplaats of het doorgeven van dieetwensen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website(s) en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen te zorgen dat zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder deze toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier dan controleren wij dat en indien nodig verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Ticketsite neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

5. Doeleinden en gebruik e-mail adressen
Onder meer bij het kopen van tickets/arrangementen of reservering via het Ticketsite-platform vult de klant zelf zijn gegevens in op een speciaal elektronisch formulier. Via een “opt-in” wordt de klant de mogelijkheid geboden aan te geven of de klant via e-mail informatie wil ontvangen over Ticketsite, de evenementen waarvoor Ticketsite tickets verkoopt en over (andere) producten en diensten van Ticketsite. Doorgaans wordt de klant ook de mogelijkheid geboden om via een “opt-in” aan te geven of deze via e-mail informatie van de producent /organisator of de locatiehouder wil ontvangen waarop het eigen privacyreglement -indien aanwezig- van die partij van toepassing is. Door de klant aan ons verstrekte gegevens kunnen, eventueel samen met de boekingsgeschiedenis, worden gebruikt om de klant een op de voorkeuren gebaseerde nieuwsbrief te zenden. Indien de klant niet voor deze “opt-in” mogelijkheid kiest, ontvangt de klant van Ticketsite, de producent/organisator of locatiehouder geen e-mails, anders dan e-mails die betrekking hebben op het evenement waarvoor de klant de tickets heeft gekocht (bijvoorbeeld wijziging van aanvangstijd of locatie en annulering) of over eigen gelijksoortige producten of diensten, conform art 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet.

Afmelden
Iedere keer dat Ticketsite een e-mail stuurt met direct marketing doeleinden wordt de klant via een afmeldlink de mogelijkheid geboden zich te laten verwijderen uit het bestand dat Ticketsite gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. De klant kan zich ook afmelden door een brief of e-mail naar de klantenservice sturen en dan zal Ticketsite vervolgens zorgen voor afmelding van de betreffende service.

6. Bewaren van gegevens
Ticketsite bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. De gegevens van klanten die hebben aangegeven reclame via e-mail te willen ontvangen worden bewaard totdat zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog, anoniem, gebruikt voor statistische doeleinden. Waar andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn gaan deze wettelijke termijnen altijd boven de hiervoor genoemde termijn.

7. Beveiliging van gegevens
Ticketsite heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens welke zij verwerkt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en tegen inzage door onbevoegden.

Persoonsgegevens zijn veilig bij Ticketsite. Wij waarderen het vertrouwen dat klanten in ons stellen en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Wanneer een klant een bestelling plaatst of zijn/haar Ticketsite account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van SSL beveiligde webpagina’s welke herkenbaar zijn aan het slotje in de adresbalk van je internetbrowser.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
We geven Persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening en/of om uitvoering te geven aan uw toestemming om nadere (commerciële) informatie van ons en/of onze opdrachtgevers te ontvangen. Het betreft dan bijvoorbeeld deze partijen:

 • Opdrachtgevers (producenten/organisatoren, locatiehouders) cateraars, vervoers- en hotelbedrijven, bezorgpartners, leveranciers of, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners. Deze partijen mogen deze persoonsgegevens enkel gebruiken om aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie aan klanten toe te sturen, die hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebben. Indien men dit niet langer wenst te ontvangen, kan men deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten;
 • Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus zodat we persoonlijk advies kunnen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van interesse in bepaalde producten;
 • Overheidsinstanties, in sommige in de wet beschreven situaties zijn we verplicht om hiermee persoonsgegevens te delen;
 • Moeder-, zuster- en dochtervennootschappen van Ticketsite en aan haar gelieerde ondernemingen.

De partijen die van ons toegang krijgen tot Persoonsgegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren waarvoor de klant opdracht of toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke taak. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van de Persoonsgegevens. We verkopen Persoonsgegevens nooit aan derden.

Doorgifte binnen of buiten de Europese Economische Ruimte
Ticketsite geeft (indien noodzakelijk) slechts persoonsgegevens door aan ontvangers in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Ticketsite kan jouw gegevens doorsturen naar één van zijn databases buiten het land waar je woonachtig bent. Als het privacybeschermingsniveau in een land niet aan erkende internationale normen zou voldoen, zullen wij ervoor zorgen dat gegevensoverdrachten naar databases in dat land voldoende zijn beveiligd en dat er in geen geval gegevensoverdracht aan deze derden plaatsvindt zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de klant.

9. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies maken het surfen op internet gemakkelijker omdat eerder bezochte websites de computer al ‘kennen’. Als gevolg hiervan hoeven bepaalde gegevens niet bij elk volgend bezoek aan de website opnieuw te worden ingevoerd. Met het oog op optimaal gebruiksgemak van de website en op voortdurende verbetering van het aanbod voor de gebruiker, worden cookies door Ticketsite gebruikt voor het Ticketsite-platform, om de klant bij een volgens bezoek aan de website te herkennen en voor het verzamelen van statistische gegevens.

Ticketsite gebruikt geen technieken waarmee accumulerende informatie via cookies aan gebruikersgegevens wordt gekoppeld om de identiteit van de gebruiker vast te stellen. Het Ticketsite-platform kan in principe zonder cookies gebruikt worden. Gebruik zonder cookies kan echter leiden tot beperkte functionaliteit van het Ticketsite-platform. Webbrowsers kunnen worden ingesteld op het accepteren of afwijzen van cookies in het algemeen of in specifieke gevallen.

Ticketsite maakt gebruik van het IP-adres van de klant voor zover dit nodig is voor de technische voorziening van de website. Verder slaat Ticketsite gedurende maximaal zeven werkdagen het IP-adres van de klant op om redenen van veiligheid, om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte it-systemen te waarborgen en om misbruik te voorkomen of op te sporen.

Ticketsite gebruikt uiteenlopende softwareoplossingen om zijn online services te optimaliseren. Dankzij deze oplossingen kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en kan waardevolle informatie over de behoeften van gebruikers worden verzameld, zodat de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de online services continu kan worden verbeterd. Met het oog op dergelijke analyses worden verzamelde en geanonimiseerde statistische gegevens vastgelegd. Deze gegevens zijn anonieme gegevens over verbindingen en clickstreams met betrekking tot de gebruikte browser, het aantal bezoeken/paginaweergaven en het surfgedrag van de desbetreffende bezoeker aan een ticketshop-website. Bij het verzamelen en verwerken van gegevens is het mogelijk dat het verkorte IP-adres van de bezoeker zichtbaar is.

De gegevens worden met name voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het tellen van het aantal bezoekers;
 • Het volgen van de onderdelen van de website waar de desbetreffende bezoeker bijzondere aandacht voor heeft;
 • Onderzoek naar waar bezoekers vandaan komen om de verleende services te optimaliseren;
 • Het doen van gerichte aanbevelingen aan specifieke doelgroepen.

Dit proces brengt het gebruik van permanente cookies met zich mee.

Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken, zodat klanten ingelogd kunnen blijven bijvoorbeeld. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Om bijvoorbeeld relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website.

Gebruikers kunnen door hun browserinstellingen aan te passen op elk gewenst moment cookies blokkeren of bepalen dat cookies alleen mogen worden ingesteld wanneer ze uitdrukkelijk door de gebruiker zijn geaccepteerd. Tevens kunnen gebruikers te allen tijde het gebruik van hun gegevens in het algemeen voor alle geïmplementeerde oplossingen blokkeren door de ‘opt-out’-optie te selecteren die door de desbetreffende oplossing wordt geboden.

10. Softwareoplossingen en Google Analytics
Ticketsite maakt gebruik van verschillende softwareoplossingen om onze services te optimaliseren. Deze oplossingen zorgen ervoor dat het gebruik van onze website(s) wordt geanalyseerd en gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren en ons in staat te stellen continu verbeteringen door te voeren. Om dit te kunnen doen, wordt er geanonimiseerde statistische data opgeslagen. Deze data zijn anonieme verbindings- en clickstream-gegevens die vastleggen welke browser wordt gebruikt, het aantal paginabezoeken en impressies, het browsegedrag van de gebruikers in de shop(s) van Ticketsite. Het kan gebeuren dat een verkorte versie van het IP-adres bekeken wordt tijdens dit proces.

De data worden voor de volgende doelen geanalyseerd:

 • Bijhouden aantal bezoekers;
 • In de gaten houden welke pagina’s in onze website(s) extra aantrekkelijk zijn voor onze bezoeker(s);
 • Analyseren waar onze bezoekers vandaan komen, zodat we relevantere services kunnen aanbieden;
 • Welke aanbevelingen passend zijn voor bepaalde doelgroepen;

Dit proces maakt gebruik van permanente cookies (zie hierboven bij Cookies). Door de instellingen van de browser aan te passen, is het mogelijk om op ieder moment deze cookies uit te schakelen, te blokkeren of alleen in specifieke gevallen toe te staan. Ook is het ieder moment mogelijk om in de browser alle gebruik van data niet toe te staan door gebruik te maken van de in de browser aangeboden opt-out mogelijkheden. Door dit te doen, zal de gebruikerservaring van onze website(s), mogelijk, minder worden.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

11. Inzage, aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens
Onze klant heeft recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens die Ticketsite van hem/haar verwerkt. De klant heeft tevens recht op verwijdering van persoonsgegevens, beperking van de verwerking van persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. Men kan op ieder moment gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens heeft men het recht om zich te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van persoonsgegevens en tegen de doorgifte van persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Ticketsite dienstverlening).

De klant kan een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van verleende toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de klant is gedaan kunnen wij contact met je opnemen en je een kopie van jouw identiteitsbewijs vragen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Ticketsite wijst er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijzigingen privacy statement
Dit privacy statement kan door Ticketsite worden aangepast. De aangepaste privacy statement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Ticketsite.

13. Contactgegevens
Indien je nog vragen hebt over de privacy neem dan contact op met de klantenservice van Ticketsite.