Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering voor groepen, arrangementen en voetbalkampen
Verzekeraar
Refund Protect

Verzekerde
De personen die in het bezit zijn van een geldige annuleringsverzekering in combinatie met een geldige boeking via Ticketsite.nl of een bedrijf dat verkoopt in opdracht van ARPO Entertainment/Ticketsite.nl voor een groepsticket of een arrangement (waaronder ook voetbalkampen).

Verzekerd(e) belang(en)
Het aangekochte ticket en/of arrangement (kaart- en/of arrangementsbedrag exclusief bespreekkosten, servicekosten, aanvullende kosten en verzekeringspremie) door verzekerde

Contact
Neem alleen contact op met Refund Protect als je een annuleringsverzekering hebt gekocht bij je tickets én een claim in wilt dienen.
Andere vragen dan claims worden niet in behandeling genomen door Refund Protect en worden direct verwijderd.

Wil je wel een claim indienen?
Het indienen van een claim kan met gebruik van het claimformulier. Vul dit formulier volledig en naar waarheid in en dien deze in, samen met de tickets en bewijsstukken.

Voorwaarden annuleringsverzekering
REFUND PROTECT
Reservering Restitutie Beveiliging
De Verkoper biedt u een restitutie op elke ongebruikte reservering als u niet in staat bent het gereserveerde evenement bij te wonen vanwege eender welke onderstaande omstandigheden.

DEFINITIES
De volgende woorden of zinnen zijn hieronder uitgelegd voor wanneer ze dikgedrukt in dit document verschijnen.
- U/Uw/Uzelf - Een persoon die alleen of als onderdeel van een groep een reservering bij ons heeft geplaatst.
- Dokter - Een gekwalificeerd medicus die geregistreerd staat bij een officieel erkende instantie. Een dokter mag niet uzelf of een direct familielid zijn.
- Hulpdiensten - De Politie, Brandweer en Ambulance.
- Reservering/gereserveerd evenement - De vooraf geplande en gereserveerde dienst(en)/evenement(en)/ticket(s).
- Groep - Eender welke hoeveelheid mensen die bij ons een reservering hebben geplaatst met Reservering Restitutie Beveiliging in dezelfde transactie.
- Ziekte - Een door een dokter bevestigde fysieke of mentale aandoening die u belemmert het gereserveerde evenement bij te wonen.
- Direct familielid - Uw man, vrouw, partner, geregistreerd partner, ouder, kind, broer of zus.
- Verwonding - Een door een dokter bevestigde fysieke verwonding die u belemmert het gereserveerde evenement bij te wonen.
- Openbaar Vervoer - Eender welk soort openbaar vervoer anders dan publieke taxi’s met licentie voor openbaar gebruik welke u gepland had te gebruiken om naar een gereserveerd evenement te reizen.
- Ticket - Een niet-restitueerbaar, geautoriseerd ticket dat van ons gekocht is waarbij Reservering Restitutie Beveiliging op hetzelfde moment is gekocht als het/de Ticket(s).
- Wij/ons/onze - De reservering-verkoper bij wie u de reservering heeft gekocht.

WAT VERGOEDEN WIJ?
Wij zullen de kosten van uw reservering vergoeden als u niet naar een gereserveerd evenement kunt komen vanwege een van deze redenen:
- onverwachte ontwrichting van het openbaar vervoer die u niet redelijkerwijs had kunnen weten voorafgaand aan de datum van het gereserveerde evenement;
- een verwonding, of ziekte bij u of bij uw direct familielid.
- het overlijden van u op ieder moment voor het gereserveerde evenement, of een direct familielid van u binnen een periode van vier weken van het gereserveerde evenement;
- een technisch defect, ongeluk, brand of diefstal van het door u gebruikte privévoertuig, tijdens de reis naar het gereserveerde evenement;
- juryplicht waarvan u niet op de hoogte was ten tijde van uw reservering;
- inbraak of brand in uw huis welke de inschakeling van hulpdiensten vereiste, ten tijde van de 48 voorafgaande uren aan het gereserveerde evenement;
- u wordt opgeroepen om in de rechtbank te verschijnen als getuige, waarvan u niet op de hoogte was ten tijde van het plaatsen van de reservering;
- u bent militair en u wordt onverwacht overzees geplaatst;
- extreem weer waaronder sneeuw, vorst, mist of storm waarbij de Politie of een andere Overheidsinstantie het advies heeft gegeven om niet te reizen. U dient informatie te verstrekken over de betreffende wegafsluitingen van de Politie of de andere betreffende Overheidsinstantie;
- u wordt door uw werkgever permanent meer dan 160 km van het gereserveerde evenement vandaan geplaatst vanwege uw werk, waarvan u ten tijde van het plaatsen van de reservering niet op de hoogte was, of u wordt onverwacht wegbezuinigd.

WAT VERGOEDEN WIJ NIET?
Wij zullen geen restitutie bieden wanneer:
- u geen doktersverklaring kunt overleggen voor uw verwonding of ziekte;
- u niet alle ongebruikte tickets of vouchers kunt inleveren die onderdeel zijn van de reservering;
- uw enige reden voor niet aanwezig kunnen is doordat iemand anders van uw groep niet langer het evenement kan bijwonen om welke reden dan ook;
- u het gereserveerde evenement niet kunt bijwonen omdat u geen visa kunt verkrijgen om te reizen;
- het gereserveerde evenement is geannuleerd, afgelast, uitgesteld, ingekort of verplaatst;
- u besluit niet naar een gereserveerd evenement te gaan vanwege andere redenen die niet in deze Reservering Restitutie Beveiliging zijn opgenomen;
- u wordt belemmerd in het reizen naar een gereserveerd evenement vanwege ontwrichting van het openbaar vervoer die publiekelijk bekend is voorafgaand aan het gereserveerde evenement;
- u tijdelijk verplaatst bent voor werk door uw werkgever bij het plaatsen van de reservering of u een verplaatsing hebt aangevraagd van meer dan 160 km van het gereserveerde evenement;
- u enig deel van de reservering kunt herstellen;
- naar onze redelijke mening u niet genoeg tijd heeft uitgetrokken om naar het gereserveerde evenement te reizen;
- u een misdaad begaat welke u ervan weerhoudt het gereserveerde evenement bij te wonen;
- u wordt belemmerd in het reizen naar een gereserveerd evenement vanwege de uitbraak van een besmettelijke ziekte en de Overheid of elke andere instantie die namens de Overheid spreekt een verbod op reizen heeft afgekondigd;
- u een vals of frauduleus verzoek tot restitutie doet of een verzoek tot restitutie onderbouwt met valse of frauduleuze documenten, zinspreuk of verklaringen;
- u uw verzoek tot restitutie meer dan 45 dagen na het gereserveerde evenement indient.

Wij nemen geen reis- of onkosten voor onze rekening (tenzij reiskosten onderdeel zijn van de totale reserveringsprijs), of eender ander verlies dan de aanschafprijs van het gereserveerde evenement.
Wij vergoeden geen consequenties van oorlog, inval, daden van buitenlandse vijanden, gevaren (ongeacht oorlog wordt verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revoluties, opstand, militaire of toegeëigende macht, rellen, publieke commotie, stakingen, uitsluiting, terrorisme, kwade bedoelingen of vandalisme, inbeslagname of nationalisering van of vordering op of vernietiging van of schade aan eigendom van of onder gezag van eender welke overheids- of publieke of lokale instantie.
Wij vergoeden geen kosten die u tegenkomt tijdens het indienen of verstrekken van bewijs dat uw verzoek tot restitutie onderbouwd.

ALGEMENE VOORWAARDEN
a) U dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen om op tijd bij het evenement aan te komen.
b) U mag niet op de hoogte zijn van eender welk concreet feit, kwestie of omstandigheid ten tijde van de aanschaf van de Reservering Restitutie Beveiliging welke aanleiding tot een verzoek tot restitutie kan zijn.
c) U dient alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om een verzoek tot restitutie te voorkomen of te verminderen.
d) tenzij wij anders afspreken alle aspecten van het contract, inclusief onderhandeling en uitvoering, zijn aan de Engelse wet en de beslissingen van Engelse rechtbanken onderhevig.
e) restitutie beveiliging is niet-vergoedend tenzij geannuleerd binnen 14 dagen na de aanschaf en de reservering heeft geen plaats gevonden. Om de restitutie beveiliging te annuleren moet u binnen 14 dagen contact opnemen met de verkoper.

AANVRAAG DOEN TOT RESTITUTIE
U dient in te loggen op Refund Protect en zo snel mogelijk, nadat u van de omstandigheden die naar uw verzoek tot Restitutie geleid kunnen hebben op de hoogte was, maar niet langer dan 45 dagen na het gereserveerde evenement, het Formulier ter Verzoek van Restitutie in te vullen.
U wordt gevraagd om - voor uw eigen rekening - het volgende binnen 45 dagen nadat uw aanvraag tot restitutie is gedaan aan te leveren:
- de originele, ongebruikte tickets en vouchers voor alle onderdelen van de reservering;
- een doktersverklaring wanneer uw verzoek tot restitutie vanwege een verwonding of ziekte is, of een overlijdensverklaring wanneer uw verzoek tot restitutie vanwege een overlijden is;
- een officieel bericht van het vervoersbedrijf in het geval van vertraging, annulering, technisch defect of ongeluk gerelateerd aan het openbaar vervoer;
- wanneer er pech is aan een privé-voertuig dient er een afsleeprapport (ANWB, AA, ADAC of vergelijkbaar), kopie van de reparatiekosten in de garage of onderdelenkosten overlegd te worden;
- een originele jury-uitnodiging die u uitnodigt om jurylid te worden;
- in het geval van inbraak het politierapport met het aangiftenummer;
- de originele oproep tot getuigenis die u verzoekt in de rechtbank te verschijnen;
- een kopie van een geldig visa die u de reis naar het gereserveerde evenement toestaat;
- bevestiging van relevante wegafsluitingen door de Politie of de relevante Overheidsinstantie wanneer er aanvraag gedaan wordt tot restitutie vanwege een officiële weerswaarschuwing;
- elk redelijk ander bewijs dat wij vragen. en zo snel mogelijk, nadat u van de omstandigheden die naar uw verzoek tot Restitutie geleid kunnen hebben op de hoogte was, maar niet langer dan 45 dagen na het gereserveerde evenement, het Formulier ter Verzoek van Restitutie in te vullen.
U wordt gevraagd om - voor uw eigen rekening - het volgende binnen 45 dagen nadat uw aanvraag tot restitutie is gedaan aan te leveren:
- de originele, ongebruikte tickets en vouchers voor alle onderdelen van de reservering;
- een doktersverklaring wanneer uw verzoek tot restitutie vanwege een verwonding of ziekte is, of een overlijdensverklaring wanneer uw verzoek tot restitutie vanwege een overlijden is;
- een officieel bericht van het vervoersbedrijf in het geval van vertraging, annulering, technisch defect of ongeluk gerelateerd aan het openbaar vervoer;
- wanneer er pech is aan een privé-voertuig dient er een afsleeprapport (ANWB, AA, ADAC of vergelijkbaar), kopie van de reparatiekosten in de garage of onderdelenkosten overlegd te worden;
- een originele jury-uitnodiging die u uitnodigt om jurylid te worden;
- in het geval van inbraak het politierapport met het aangiftenummer;
- de originele oproep tot getuigenis die u verzoekt in de rechtbank te verschijnen;
- een kopie van een geldig visa die u de reis naar het gereserveerde evenement toestaat;
- bevestiging van relevante wegafsluitingen door de Politie of de relevante Overheidsinstantie wanneer er aanvraag gedaan wordt tot restitutie vanwege een officiële weerswaarschuwing;
- elk redelijk ander bewijs dat wij vragen.